logo

Ruovikon niitoilla ja ruoppauksilla saatiin lisää
virtauksia Pörkin ja Haavaisten kapeikkoihin
Mikko Suvanto tarkastuskierroksella
Pitkäluodon pengertien luonaTERVETULOA HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN SIVUILLE

Päivitetty 1.7.2024"HAAVE"

Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry perustettiin vuonna 2006 parantamaan ja suojelemaan ranta- ja loma-asukkaiden alueen vesistön tilaa. Tavoitteemme on pysäyttää alueen vesistön rehevöityminen ja pitää se hyvänä virkistysalueena. Olemme olleet ahkeria ja saaneet paljon aikaiseksi, mutta paljon on vielä tehtävää. Toimintamme perusta on jäsenistö, osallistuminen ja avustukset, siksi kaikkien tuki on meille tärkeää. Jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua toimintaamme. Voi kirjautua uudeksi jäseneksemme "Liity jäseneksi" sivulta.
Tutustu toimintaamme näillä sivustoilla ja facebookissa (Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys). Näiltä nettisivuilta löydät myös yhteyshenkilöiden yhteystiedot.
Yhteistyö muiden paikallisten yhdistysten ja -toimijoiden kanssa on ollut aktiivista sekä alueen lehdistö on usein kirjoittanut toiminnastamme sivuillaan. Kaikki hyvät ideat ja aktiivinen osallistuminen toimintaamme koskien ovat tervetulleita.
Jäsenmäärämme on nyt noin 150, mutta lisää jäseniä tarvitaan. Laita siis sana kiertämään naapurustossa ja tuttavapiirissä. Jäsenmäärä on suoraan verrannollinen yhdistyksen painoarvoon avustuksia jaettaessa ja hankerahoituksista päätettäessä. SÄHKÖPOSTIN käyttömahdollisuus helpottaa huomattavasti tiedotustoimintaamme ja vähentää kustannuksia. Jos käytössäsi on sähköposti, niin ilmoita se Heikki Mäntsälälle: heikki.mantsala@gmail.com
Yhdistyksen suurimpia haasteita ovat vesien huonot virtaukset, ulkopuolelta tulevat saasteet sekä maatalouden päästöt. Näihin asioihin olemme paneutuneet ja tehneet töitä paremman vesistön puolesta. Meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon alueen tilasta kiinnostuneita paikallisia ja ulkopuolisiakin tahoja tukemaan tätä toimintaa. Kaikki kynnelle kykenevät ovat toki myös tervetulleita osallistumaan talkoisiin paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.
UUSIMMAT AIHEET

----------------------------------------------------------------------------


HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN KESÄRIENTO JÄRJESTETÄÄN LAUANTAINA 13.7.2024
"Tervetuloa mukaan!"


(klikkaa tästä tarkempi ohjelma luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

 • ----------------------------------------------------------------------------

 • ----------------------------------------------------------------------------


 • ----------------------------------------------------------------------------

  Ajankohtaisia asioita

  KOSTEIKKOHANKE MUUTTUI RUOPPAUKSEKSI


  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys haki rahoitusta Ely-keskukselta Hakulan kosteikon rakentamista varten. Rahoitusta emme kuitenkaan saaneet, sillä Ely perusteli hanketta vähäpätöisenä toimenpiteenä. Mielenkiintoiseksi tämän päätöksen teki se, että kohteen toteuttamista pidettiin valuma-aluekartoituksen mukaan yhtenä tärkeimmistä toimista alueellamme. Koska pidimme kosteikko-rahoitusta melko varmana, niin teimmekin sen eteen jo esivalmisteluja mm. alueen puustoraivauksia ym.
  Yhdistys oli kerännyt rahoitusta ko. hankkeen omarahoitus-osuutta varten. Tämä keräämämme pääoma päätettiin kosteikkohankkeen kariutumisen myötä käyttää osin liettyneen ja mataloituneen väylän syventämiseen imuruoppaamalla. Koska imuruoppaaja oli paikalla ja läjitysallas käytettävissä, oli kyseinen toimenpide mahdollisimman järkevä ja edullinen toteuttaa. Yhdistyksen oma raha ei kuitenkaan kokonaisuudessaan riittänyt koko ruoppauksen toteuttamiseen vaan tähän tarvitaan myös yksityistä rahaa. Yksityisrahoitusta yhdistykselle on luvattu jo yli 2000 euroa, mutta hieman lisää vielä tarvitaan. Onneksemme urakoitsija joustaa maksuajassa ja voimme kerätä tämä puuttuva osuus hieman pidemmällä maksuajalla.

  Mikäli haluat osallistua ko. rahoitukseen, ilmoita puheenjohtaja Timo Tuinalle p. 0400 405424 / timo.tuina@gmail.com tai maksa suoraan tilille FI27 5240 0320 0103 81, viestillä ”ruoppaus”.

  Ps. Pienikin lahjoitus on suuri apu!

  ----------------------------------------------------------------------------

  IMURUOPPAUSTA
  Mikäli rantasi kaipaa imuruoppausta, soita Janne Muntila 040 8464244.

  ----------------------------------------------------------------------------

  TRUXOR RUOVIKKOKONE
  Mikäli rantasi kaipaa ruovikon poistoa, ota yhteyttä Henri Laitonen p. 040 512 3498.


 • ----------------------------------------------------------------------------

  Artikkeli Turun Sanomissa 16.5.2023
  "RUOPPAUSTEN JA LÄJITYSTEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ MUUTTUU"
  (klikkaa luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

  ELY-KESKUKSEN AVUSTUKSEN MYÖTÄ POISTIMME RUOVIKKOA JA POHJAKASVILLISUUTTA ALUEELTAMME

  Elokuun aikana toteutimme saamamme ELY-rahoituksen turvin laajamittaisesti pohjakasvillisuuden ja ruovikon poistoa. Pohjakasvillisuuden osalta ongelmana oli kuitenkin se, että vesi on ollut tavallista korkeammalla ja tämän johdosta pohjakasvillisuutta oli vaikea havaita. Toisaalta ruovikon poistoa pystyttiin toteuttamaan laajamittaisemmin.


  ----------------------------------------------------------------------------

  RUOPPAUS NAUTHOLMANAUKOLLA  Saamamme hankerahoituksen turvin päästiin imuruoppaamaan veneilyä haitannut matalikko Nautholmanaukolta.


 • ----------------------------------------------------------------------------


  HAAVAISTENLAHDEN VALUMA-ALUEEN KARTOITUS
  Vuonna 2022 valmistui Haavaistenlahden päivitetty kartoitus valumiin liittyvistä ongelmista ja niihin liittyvien haittojen korjaamisista.
  (klikkaa luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

  ELY-KESKUKSELTA HANKERAHAA ONGELMAKASVILLISUUDEN TORJUNTAAN

  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on myöntänyt Haavaisten Vesiensuojeluyhdistykselle avustusta 12 629,50 euroa. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.
  Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 25 259,00 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat: hankesuunnitelmassa mainitusta toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.


  ----------------------------------------------------------------------------

  Vakka-Suomen Sanomissa julkaistiin 1.4.2022 artikkeli Haavaisten Vesiensuojeluyhdistyksen ja
  Ahmasveden suojeluyhdistyksen yhteistyöstä.


  Pienpetojen pyydystämiseen saatiin Ely-keskukselta avustusta yhteensä noin 12.000 euroa. Avustus jakaantuu kolmelle vuodelle ja siinä on 50 % omavastuu-osuus.

  ----------------------------------------------------------------------------

  AVUSTUSTA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILTA
  Uudenkaupungin Ympäristö- ja lupalautakunta myönsi Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry:lle 1000 euron avustusta pienpetohankkeen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on poistaa mahdollisimman paljon haitallisia vieraseläimiä yhdistyksen kohdealueelta.

  ----------------------------------------------------------------------------

  HALOOMAASEUTU VERKKOLEHTI JULKAISI ELOKUUSSA 2021 ARTIKKELIN HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN TOIMINNASTA.


 • (klikkaa tästä luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

  HANKERAHAA VALUMA-ALUEKARTOITUKSEEN

  Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka on myöntänyt avustusta Haavaisten Vesiensuojeluyhdistyksen PUHDAS HAAVE -hankkeelle.
  Yhdistyksen toiminta-alueella on runsaasti lahteen johtavia laskuojia, joiden ravinnekuormitus on huomattava. Kyseisen ongelman korjaamiseksi Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys haki rahoitusta valuma-aluekartoitukseen / kosteikkojen tarvekartoitukseen.
  Ravakan Leader-tuki on 6.944,00, josta EU 42 % 2.916,48, valtio 38 % 2.638,72 ja Ravakan kuntaraha 1.388,80. Hankkeen kokonaisrahoitus on 8.680,00 euroa, josta omarahoituksen osuudeksi muodostuu 1.736,00 euroa.
  Hanke toteuttaa Ympäristö jossa elämme painopistettä ja jatkaa yhdistyksen määrätietoista vesiensuojelutyötä.


  ----------------------------------------------------------------------------

  Juttu Turun Sanomissa 21.7.2020
  "Hankalasti hävitettävä tähkä-ärviä valloittaa ärhäkästi Saaristomeren matalia lahtia"
  (klikkaa luettavaksi)

 • ----------------------------------------------------------------------------

 • ÄRVIÄTILANNE

  Ärviän poistoon tarkoitettu ruoppaus on suoritettu Haavaisten salmessa. Ruoppausmassalle suunniteltu läjitysallas saatiin toimimaan ja kaikki massa jäi altaaseen kaksinkertaisen suodattimen ansiosta. Ärviän leviämistä estävät puomit toimivat myös mallikkaasti, eikä irronneet palaset levinneet alueen ulkopuolelle.
  Järjestimme myös kahdet talkoot, joilla keräsimme jäljelle jääneet ärviät ja kaislan juurakot rannalle. Lisäksi paljon tehtiin myös yksittäisiä talkootöitä alueen saattamiseksi hienoon kuntoon.

  Kiitos kaikille aktiivisille jäsenille!

  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
   

  Läjitysallas

  Ärviätalkoot Helluntaina
  ----------------------------------------------------------------------------

  HANKERAHAA LEADER RAVAKALTA

  Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka on myöntänyt Haavaisten Vesiensuojeluyhdistykselle avustusta Tähkä-ärviän poistoon Haavaisten salmesta.

  Vuonna 2018 rakennettu Tuppiluodon yksityistien uusi silta, vanhan sillan purku ja alueen ruoppaus piti vapauttaa veden virtaamat Haavaisten saaren ympäristössä. Niinhän siinä aluksi kävikin, mutta vuoden 2019 kesällä salmeen alkoi kasvaa erittäin tiheänä ongelmakasvi Tähkä-ärviää. Tämä johti siihen, että veden virtaus melkein pysähtyi ja veneily väylällä tuli lähes mahdottomaksi. Suurin uhka kuitenkin on tämän ärviän mahdollinen leviäminen muualle, joten siksi sen pikainen hävittäminen on tärkeää.

  Ongelman ilmaannuttua Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys aloitti miltei välittömästi valmistelut ärviän poistamiseksi. Asiat eivät kuitenkaan ole edenneet toivotulla nopeudella. Yksi rahoitushakemuksemme on jo ehditty hylätä ja sen vuoksi päätimme kääntyä Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan puoleen.

  Ravakka käsitteli hakemuksemme 30.3.2020 ja hyväksyi sen täysimääräisenä. Hankkeen kokonaiskustannus tulee olemaan noin 15 000 euroa, josta omavastuuosuudeksi muodostuu 6 480 euroa. Tästä summasta osan voimme suorittaa talkootöinä, mutta omaa rahaa kuitenkin tarvitaan vielä jonkin verran.

  Ärviän poistaminen suoritetaan imuruoppauksella ja ruoppausmassa läjitetään noin 300 metrin päähän rakennettavaan altaaseen. Ruoppausalue myös puomitetaan, jotta ärviän palaset eivät ajaudu muualle. Tähän yhteyteen voimme rakentaa niitä vaadittavia talkootunteja. Mahdollisista talkoista tulemme tiedottamaan lähempänä toiminnallista ajankohtaa. Lisäksi talkoot joudumme näillä näkymin suorittamaan useassa erässä Korona epidemian johdosta.

  Jäsenistömme on ollut hyvissä ajoin aktiivista ja useilta tahoilta olemmekin saaneet rahallista tukea yhteiseen ongelmaamme. Tässä yhteydessä haluamme osoittaa suurta kiitollisuuttamme näistä tuiki tärkeistä avustuksista, joiden ansiosta saamme ainakin osan omarahoitusosuudesta katetuksi. Kaikkinainen lisäapu on edelleen tervetullutta.
  Mikäli haluat tukea hanketta, niin tilinumeromme on FI27 5240 0320 0103 81 (Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry). Laita maksuviestiksi ”ärviä”.

  Hankehakemuksemme etenee vielä Ely-keskuksen käsittelyyn ja odotamme sen palautumista noin kuukauden kuluttua.

  Ruoppaustoimenpiteen ja alueen pudistuksen ajan Haavaisten salmi on suljettuna. Toiveenamme on kuitenkin, että kesäkuun alkupuolella hommat on hoidettu ja voimme taas nauttia vapaista vesistä.

  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry


  Ärviäkasvustoa elokuussa 2019

  Hanketta tukeneet: ja

  ... SEKÄ YKSITYISET HENKILÖT
  ----------------------------------------------------------------------------

  INFORMAATIOTA, OHJEITA JA TÄRKEITÄ YHTEYKSIÄ LÖYDÄT SIVULTA "Linkit"

   

  ----------------------------------------------------------------------------

  VALONIA järjesti 10.3.2020 UPOSKASVI-tapahtuman
  Tapahtuma taltioitiin videolle ja se on nähtävillä Varsinais-Suomen vesistökunnostajat facebook sivuilla

  V-S VESISTÖNKUNNOSTAJAT
  Klikkaa tästä


  ----------------------------------------------------------------------------


  YHDISTYSTEN KOKOUS PAANULASSA
  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys osallistui 19.6.2019 Lokalahden yhdistysten yhteiseen tapaamiseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. Suvipäivien ohjelmaa, Nuorisoseuratalon tilannetta ja erilaisia mahdollisuuksia yhdistysten yhteistyölle. Paikalle oli kerääntynyt lähes kahdenkymmenen henkilön aktiiviryhmä.  ----------------------------------------------------------------------------

  YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA MÖKKIKAUDEN AVAJAISET 2019
  järjestettiin lauantaina 18.5.2019 Haavaisten sillan kupeessa auringon ja lämmön helliessä.
  ----------------------------------------------------------------------------

  EPIN SILTA-AUKKO

  Pitkäluodon penkereen pienemmän aukon siltarumpu (Epin silta) uusittiin vuodenvaihteen 2018/2019 jälkeen.
  Sen molemmilta puolilta myös ruopattiin jonkin verran aluetta. Toimenpiteet auttavat veden vaihtuvuutta alueellamme.


  ----------------------------------------------------------------------------

  HAAVAISTEN SILTA

  Kymmenen vuoden haave on toteutumassa. Haavaisten siltarumpu toimitettiin ja asennettiin
  paikoilleen lauantaina 4.8.2018. Avajaisia vietettiin 15.9. ja vanhan sillan purkutyöt sekä vesiväylän
  laajennus tehtiin 22.9.2018.

  AIHEESEEN LIITTYVIÄ LEHTIJUTTUJA SIVULLA "Yhdistystoiminta" / "Toimintaa ja lehtiartikkeleita"

   

  Sillan avajaiset 15.9.2018
   

  Putki laskettiin veteen kahdella järeällä
  kaivurilla

  Erikoiskuljetus toimitti ison siltaputken
  ---------------

  SILTAPROJEKTIN ETENEMINEN

  Uuden sillan rakentaminen on ollut vesiensuojeluyhdistyksen ja tiekunnan haaveena jo yli kymmenen vuotta. Ensimmäisen kerran sillan uusimista yritettiin vuonna 2010. Hanke kuitenkin epäonnistui koska ELY:n tarkastaja arvioi sillan sen hetkisen kunnon olevan riittävä. Vuonna 2015 tehtiin uusi tarkastus, jolloin sen todettiin olevan huonokuntoinen ja vähintäänkin korjauksen tarpeeessa. Alueella oli jo aiemmin tehty maaperätutkimus, jonka pohjalta päätettin hakea rahoitusta uuden sillan suunnitteluun.

  Vuonna 2016 Leader Ravakka myönsi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 mukaista hanketukea yhdistyksellemme uuden Haavaisten sillan suunnitteluun 12710 euroa.

  Koska Haavaisten salmen vanha silta tuli "tiensä päähän" päätettiin Tuppiluodon tiekunnan ylimääräisessä kokouksessa 5.3.2017, että uusi silta rakennetaan mikäli ko. kohteeseen saadaan riittävä valtion tuki. Tiekokous päätti myös, että uusi silta rakennetaan putkisilta-ratkaisuna. Samalla päätettiin oikaista vanhan sillan edeltävä vaarallinen mutka.

  Tuppiluodon tiekunta sai ELY-keskukselta 75 prosentin (118000 €) ja Uudenkaupungin kaupungilta 3000 euron avustuksen.
  SILTA VALMISTUI SYYSKUUSSA 2018.
  Vanhan sillan alue ruopattiin ja maisemoitiin 22.9.2018

  ALUEEN VIIMEISTELY SUORITETTIIN TALKOILLA LAUANTAINA 29.9.2018

  Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys kiittää Tuppiluodon tiekuntaa ja etenkin sen hoitokuntaa yhteisen hyvän aikaansaattamiseksi.  Vanha silta ennen purkua


  Silta poistettu, alue ruopattu ja maisemoitu


  ----------------------------------------------------------------------------

  RAVAKALTA RAHOITUS HAAVAISTEN VANHAN SILLAN PURKUUN JA MAISEMOINTIIN

  Ravakka on myöntänyt Haavaisten vesiensuojeluyhdistykselle 6300 euroa käytettäväksi nykyisen (vanhan) sillan purkutyöhön, väylän leventämiseen ja alueen maisemointiin. Rahoitus on myönnetty 50 prosentin omavastuulla josta 25 prosenttia voidaan kuitata talkootyöllä.

  ----------------------------------------------------------------------------

  KARTTA TEHDYISTÄ TOIMENPITEISTÄ VIRTAUSTEN PARANTAMISEKSI
  "Avaa kartta"
  (klikkaa luettavaksi)


  ----------------------------------------------------------------------------

  YHDISTYKSEMME HENKILÖREKISTERI

  Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja käytämme henkilörekisteriämme vain yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen, kuten jäsenkirjeiden ja muiden toimintaamme liittyvien tiedotteiden välittämiseen.
  Lisätietoja henkilörekisteristämme antaa Irma Siren Puh: 050-5616736 / irmasirenraisio@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------------------

  VESINÄYTTEITÄ

  Olemme saaneet avustusta vesinäytteiden ottoa varten Uudenkaupungin kaupungilta. Ensimmäiset kolme näytettä otettiin viime kesänä 2017 ja nyt talvella 2018 otimme yhden näytteen. Ensi kesänä olisi tarkoitus taas ottaa kolme näytettä, samoista paikoista kuin viime vuonna. Tarkoituksenamme on kartoittaa vesistön tilaa yhteensä kolmen vuoden aikana. Tuloksista kerromme sitten aikanaan.  Hienon talvipäivän kuvassa biologi Hanna Turkki ja puheenjohtaja Mikko Suvanto vesinäytteen otossa

  MYLLYOJAN VESINÄYTTEIDEN TULOKSET 2018
  (klikkaa luettavaksi)


  VESINÄYTTEET KOKO ALUEELTA 2017 ja TALVINÄYTE 2018
  (klikkaa luettavaksi)


  Vanhemmat vesinäytetulokset ovat luettavissa "Ajankohtaista" / "Tiedotteet" sivulta

  ----------------------------------------------------------------------------

  HAAVAISTEN SILLAN ITÄPUOLEN RUOPPAUS

  Haavaisten salmen virtauksia on saatu parannettua sen itäpuolen ruoppauksen avulla. Kaikkiaan 250 metrin matkalta matalaksi liettynyttä ja kasvillisuuden rehevöittämää aluetta on imuruopattu. Nyt veden virtaaman pitäisi olla paremmalla mallilla myös matalan veden aikana. Lisäksi veneliikenne on otettu huomioon ja sen vuoksi ruopattu väylä on merkitty.
  Haavaisten sillan itäpuolen ruopattu väylä on merkitty vene-
  liikennettä varten keltaisilla palloilla.
  ----------------------------------------------------------------------------

  YHDISTYKSEMME MAAILMALLA

  Yhdistyksemme kutsuttiin esittelemään toimintaansa syyskuussa 2014 Turun Päivän tapahtumaan. Ständimme kaupungintalolla sai rusaasti huomiota ja kiitosta.  ----------------------------------------------------------------------------

  SAARISTOMEREN SUOJELURAHASTOLTA AVUSTUSTA

  Saaristomeren Suojelurahastolta myönsi yhdistyksellemme ”HAAVE kosteikko” -avustusta toimitetun projektisuunnitelman mukaisesti pohjakasvillisuuden, ruovikon, pohjamassan ja kaislan konevoimaiseen poistoon yhdistyksen kohdealueella Pelluodon ja Nautholman aukolla.

  Tietoja kosteikosta:

  Kosteikko sivulle tästä

  ----------------------------------------------------------------------------

  RUOKO RAKENNUSMATERIAALINA

  Turun ammattikorkeakoulun järviruo’on hyödyntämiseen keskittyvä COFREEN-hanke päättyi elokuussa 2013. Hankkeelta tuli monta eri ruokoon liittyvää julkaisua, jotka varmasti kiinnostavat.
  Seuraavasta osoitteesta pääset lukemaan näitä julkaisuja:
  http://loki.turkuamk.fi/

  Voit myös klikata tämän sivun alaosan linkistä suoraan Cofreenin raportteihin.

  Cofreen - Home www.cofreen.eu Concepts for using reed biomass as local bioenergy and building material.

  ----------------------------------------------------------------------------

  HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYS ON MYÖS FACEBOOKISSA

  Facebookiin tästä


  ----------------------------------------------------------------------------

  PÖRKINRAUMAN VÄYLÄ SEKÄ SIIANKARIN JA PITKÄLUODON VÄLI RUOPPATTU

  Pörkinrauman väylän pohjoispuoli puhdistettiin ruoppaamalla sekä Siiankarin ja Pitkäluodon väliä puhdistettiin imuruoppaamalla.

  ----------------------------------------------------------------------------

  TALKOILLA TULOKSIIN

  Elokuussa 2012 toteutetuissa talkoissa aherrettiin jälleen. Omatoimisten rantojen puhdistusten lisäksi Saaristomeren suojelurahaston rahoittamassa hankkeessa mukana oli Kaivuuliike Laitosen TRUXOR ruovikkokone, jolla levennettiin Pörkinrauman väylää, avattiin mm. kahden pohjoisen puoleisten Karhuriuttojen täysin umpeen kasvanut väylä, levennettiin Karhuriuttojen ja Karhukarin välistä aukkoa sekä Tuomikarin ja Haavaisten välistä aukkoa. Poistettiin pohjakasvillisuutta/ uposlehtistä kasvillisuutta Haavaisten sillan itäpuolelta. Uposlehtisten kasvien poistoa Ruskiavuorenaukon keskiosalta ei päästy toteuttamaan, koska tänä kesänä kasvillisuus ei noussut pintaan asti.
  Työn toteutus:
  -kasvien leikkuu Truxorilla
  -kuljetus maalle: proomu + sillä oleva kaivinkone nostokourineen
  -maissa: nosto kaivinkoneen kouralla ajokalustolle
  -ruovikkoaineksen poisvienti
  -jälkisiivous kasvuston leikkuupakoilla talkootyönä käsipelillä

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ely-keskuksen toimesta on suoritettu Pitkäluodon (Vohlon) väylän perkaus- ja kunnossapito toimia. Kunnossapitoa tulisi jatkaa vielä edelleen.

  ----------------------------------------------------------------------------

  JÄSENYYS

  Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?
  Kaikki uudet ja vanhat jäsenet löytävät tilinumeron ja ohjeet LIITY JÄSENEKSI sivulta.

  ----------------------------------------------------------------------------

  TUTKIMUSRAPORTTEJA LÖYTYY AJANKOHTAISTA SIVUN ALASIVULTA Tiedotteet

  ----------------------------------------------------------------------------

  Lehtiartikkeleita ja muita juttuja sivulla YHDISTYSTOIMINTA / Toimintaa ja lehtijuttuja

  ----------------------------------------------------------------------------

  Kiitämme kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka olette tukeneet yhdistystoimintaamme !


  ----------------------------------------------------------------------------


  Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry:n sähköposti
  heikki.mantsala@gmail.com ja jouko.kaskinen@dnainternet.net  HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄSI - NIIN YMPÄRISTÖ HUOLEHTII SINUSTA


  TERVETULOA TOIMIMAAN KANSSAMME !

   

  Kuva Haavaisten sillalta ennen toimenpiteitä


  ... ja jälkeen

  Euroopan unioni
  Euroopan aluekehitysrahasto
  Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry